เลือกภาษา

ข่าวสาร

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์…
Term of Reference โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม (Youth Leaders Camp) ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส…
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม ( Youth Leader Camp)  ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2561…
เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา Dr.Kevin S.Y. Tan อาจารย์จาก School of Human Development and Social Sciences, Singapore University เข้าพบ รศ.ดร.…
ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์…
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายพัฒนาชุมชนเมืองสุรินทร์ เชิญผู้อำนวยการ ศปส. และทีมงานหารือแนวทางการพัฒนาเมืองสุรินทร์น่าอยู่…
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แห่งสหรัฐอเมริกา (…
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ…
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 60 ศปส. จัดประชุมหารือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มคนเปราะบาง (Volunable Groups)ในสังคมไทย  …