เลือกภาษา

อบรมการบริหาร

ฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ CSNM

เสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมที่ไม่แสวงกำไร, ช่วยคุณให้ช่วยผู้อื่น

If you'd like CSNM to support your organization by providing training for one of our courses, then please get in touch via our Contact page or our Course Enquiry page.

 

Project Cycle Management via the The Civil Society Partnerships Project (CSPP), is a funded project.

The Project Cycle Management (PCM) courses is designed for organization leaders and senior managers. The course focuses on the role of leaders and managers in the project cycle and how to involve staff and beneficiaries in every step of the cycle to maximize project impact. Courses are 2-3 days of instruction. 

This course is freely available online. For organizations or individuals that would like CSNM to provide support in training, or organizing course workshops, please contact CSNM via our Contact page or our Course Enquiry page.

Organization Management Courses are designed for senior managers, administration officers and finance managers. They focus on key aspects of nonprofit organization management, including legal and regulatory matters, internal processes and procedures, organization structures, and
pro-active leadership. Courses are 6-7 days of instruction.

  1. Finances and Accounting
  2. Organization Budgeting
  3. Human Resource Management
  4. Sustainability and Fundraising