เลือกภาษา

กิจกรรม

CSMN ภูมิใจนำเสนอกิจกรรมทั้งที่จัดทำในระดับท้องถิ่น โดยองค์กรภาคี และในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาคประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงกำไร

Upcoming Events

Recent Events

Start: End: Location:
Background  Since the past decade one of the salient agenda emerged and debates among academics and international policy makers has been the ‘shrinking space’ of civil society. Amidst this debate,…
Start: End: Location: ห้องประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมการสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมในเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน้ำพอง – อุบลรัตน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ…
Start: End: Location: โครงการ CSPP, ณ โรงแรมอินภาวา บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
Start: End: Location: โครงการ CSPP, ณ โรงแรมอินภาวา บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
การประชุมเพื่อการสรุปทบเรียนการบริหารโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ขององค์กรแกนหลักภาคประชาสังคมโครงการ CSPP เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการหุ้นส่วนภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง…
Start: End: Location: NET FOUNDATION (NET), MUENG DISTRICT, SURIN
QR Codes and eComerce websites are powerful marketing tools nowadays especially for small businesses because it is a prompt and easy communication channel that links the customers to product’s…
Start: End: Location: Bueng Kaen Nakhon Public Park, Mueng district, Khon Kaen
The market allows consumers to buy very fresh and non-chemical products directly from the producers’ farms.  The consumers will be happy to get healthy food for their good health and can support…
Start: End: Location:
On November 9-10, 2016, USAID-funded Center for Civil Society and Nonprofit Management (CSNM), Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, held a reflective session at CSNM…
Start: End: Location: Khon Kaen University
On November 3, 2016, USAID-funded Center for Civil Society and Nonprofit Management (CSNM), Khon Kaen University, Living River Siam Association, Mekong Community Council Network and USAID jointly…