Languages

ร่วมงานกับเรา

ศปส. ประกาศรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน    1     ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ

1.    เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
2.    การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาชา
3.    สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office, internet ได้
4.    มีความรักในงานบริการ ร่าเริง
5.    มีความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน

1.    เตรียมเอกสาร สถานที่การประชุม/อบรม/สัมมนา
2.    จัดทำเอกสารสรุปประชุม/อบรม/สัมมนา
3.    ติดต่อประสานกับผู้เกี่ยวข้อง ในหลายช่องทาง (โทรศัพท์,อีเมล, ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น)

สถานที่ทำงาน

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 4

เงินเดือน

15,000 บาท 

ระยะเวลาการทำงาน 

พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561 (รวม 5 เดือน)

การรับสมัคร

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ มาที่อีเมล csnm@kku.ac.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้