ยินดีต้อนรับสู่

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

...เพื่อสร้างสรรค์องค์กรภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง นำไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียม ยุติธรรม และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ข้อมูลเพิ่มเติม
Executive Training

ฝึกอบรมความเป็นผู้นำ

เสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ช่วยเหลือคุณให้คุณได้ช่วยผู้อื่นต่อ

รายละเอียด หลักสูตร
กิจกรรม