Thailand

Thailand

ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” รุ่นที่ 2

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์เอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2” 

ประชุมสรุปบทเรียนและปิดหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนสังคม(ยปส.)รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา ศปส.จัดประชุมปิดหลักสูตรการอบรมผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนสังคม (ยปส.) รุ่นที่ 1 โดยเราได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการปิดหลักสูตร ยปส. รุ่นที่ 1 และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต่อการพัฒนาสังคม ซึ่งได้รับความสนใจต่อสมาชิกผู้เข้าอบรมต่อการทำงานร่วมกับคณะในอนาคต

ความเข้มแข็งและมีศักยภาพของภาคประชาสังคม คือพลังของคนไทเลย

“ ฮ่วมกันสร้างเมืองเลยให้เป็นตาอยู่  นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการ พาไทบ้านสู่การอยู่ดีกินดี
กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 

จากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ผ่านไปแล้ว 6 สัปดาห์ กับการเรียนเชิงทฤษฎี สำหรับหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส) รุ่นที่ 1 หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการนำเอาวิชาความรู้ ไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริง ซึ่งในชั้นเรียนมีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบเพื่อการทดลองศึกษา จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ 

ศปส. เปิดตัวการอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ได้เปิดตัวหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น หัวข้อ “ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสภาองค์กรชุมชน

เปิดรับสมัครนักพัฒนาภาคอีสานเข้าอบรมหลักสูตร“ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำ จะจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ให้กับนักพัฒนาที่ทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ประจำกลุ่มจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 61

ศปส. ขอเลื่อนการจัดค่าย "คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม"

ตามที่ท่านได้รับข้อมูลจาก Website หรือ Webpage .หรือ ผ่าน Social online ของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ และเครือข่ายของเรา เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ในโครงการค่ายผู้นำ “คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-31 มีนาคม 2561 นี้  ทางศูนย์ประชาสังคม ฯ รู้สึกขอบคุณอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาและมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมการเรียนรู้กับ ศปส.

CSPP organized Resources Mobilization and Sustainability

During 13-15 February, USAID-Funded Civil Society Partnerships Project (CSPP) under Khon Kaen University’s Center for Civil Society and Nonprofit Management (CSNM) organized piloted-training in Resource Mobilization and Sustainability at Wishing Tree Khon Kaen Resort, Khon Kaen Province. Totally, 25 representatives from 13 CSOs core partners and networks attended the training.

Subscribe to Thailand