Thailand

Thailand

ความเข้มแข็งและมีศักยภาพของภาคประชาสังคม คือพลังของคนไทเลย

“ ฮ่วมกันสร้างเมืองเลยให้เป็นตาอยู่  นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการ พาไทบ้านสู่การอยู่ดีกินดี
กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 

จากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ผ่านไปแล้ว 6 สัปดาห์ กับการเรียนเชิงทฤษฎี สำหรับหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส) รุ่นที่ 1 หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการนำเอาวิชาความรู้ ไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริง ซึ่งในชั้นเรียนมีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบเพื่อการทดลองศึกษา จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ 

ศปส. เปิดตัวการอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ได้เปิดตัวหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น หัวข้อ “ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสภาองค์กรชุมชน

เปิดรับสมัครนักพัฒนาภาคอีสานเข้าอบรมหลักสูตร“ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำ จะจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ให้กับนักพัฒนาที่ทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ประจำกลุ่มจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 61

ศปส. ขอเลื่อนการจัดค่าย "คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม"

ตามที่ท่านได้รับข้อมูลจาก Website หรือ Webpage .หรือ ผ่าน Social online ของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ และเครือข่ายของเรา เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ในโครงการค่ายผู้นำ “คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-31 มีนาคม 2561 นี้  ทางศูนย์ประชาสังคม ฯ รู้สึกขอบคุณอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาและมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมการเรียนรู้กับ ศปส.

CSPP organized Resources Mobilization and Sustainability

During 13-15 February, USAID-Funded Civil Society Partnerships Project (CSPP) under Khon Kaen University’s Center for Civil Society and Nonprofit Management (CSNM) organized piloted-training in Resource Mobilization and Sustainability at Wishing Tree Khon Kaen Resort, Khon Kaen Province. Totally, 25 representatives from 13 CSOs core partners and networks attended the training.

ศปส. เปิดรับสมัครสมาชิกค่าย "คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม"

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม ( Youth Leader Camp) 

ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2561

จัดโดยศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์

 

Dr.Kevin S.Y. Tan Senior Lecture from Singapore University visited CSNM

On January 8th , 2018 Dr.Kevin S.Y. Tan Senior Lecture from School of Human Development and Social Sciences, Singapore University visited Assoc. Prof. Dr. Buapun Promphakping director of CSNM to learn more about CSNM services and seeking the opportunity be a partnership in the future. Focusing in Non Profit Management curriculum developing , Online practices and Exchange program.

 

Subscribe to Thailand