Languages

News

Saturday, June 23, 2018
“ ฮ่วมกันสร้างเมืองเลยให้เป็นตาอยู่  นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการ พาไทบ้านสู่การอยู่ดีกินดี กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” …
Friday, June 8, 2018
ผ่านไปแล้ว 6 สัปดาห์ กับการเรียนเชิงทฤษฎี สำหรับหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส) รุ่นที่ 1…
Thursday, April 26, 2018
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)…
Tuesday, March 20, 2018
ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…
Tuesday, February 20, 2018
ตามที่ท่านได้รับข้อมูลจาก Website หรือ Webpage .หรือ ผ่าน Social online ของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ และเครือข่ายของเรา…
Monday, February 19, 2018
During 13-15 February, USAID-Funded Civil Society Partnerships Project (CSPP) under Khon Kaen University’s Center for Civil Society and Nonprofit…
Tuesday, February 13, 2018
During 7-8 February 2018, USAID-funded Civil Society Partnerships Project (CSPP) under Khon Kaen University’ Center for Civil Society and Nonprofit…
Friday, January 19, 2018
Term of Reference โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม (Youth Leaders Camp) ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส…
Thursday, January 11, 2018
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม ( Youth Leader Camp)  ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2561…