เปิดรับสมัครนักพัฒนาภาคอีสานเข้าอบรมหลักสูตร“ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”

CSOLeaderCourse
Image credit: CSNM

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำ จะจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ให้กับนักพัฒนาที่ทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ประจำกลุ่มจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 61